NOV
30
Proġett ta' restawr tas-sqaqien

F' Novembru 2011 il-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija ingħata is-somma ta' €20,000 mid-Dipatiment għal Gvern Lokali taħt l-Onor. Dr. Chris Said.  

 

 

It-tlett sqaqien li gew irranġati huma: 

  • Is-sqaq tac-Ċaki (Ta' Martin) 

 

 

 

  • Is-sqaq tad-Donna 

 

 

  • Is-Sqaq tal-Bieba

 

 

Saret ukoll bankina fi Triq Santa Luċija (quddiem il-mitħna) 

 

 


◄ back