MAY
12
Kummiedja 'Il-Flus taz-ziju' imtella' mill-Kunsill tal-Kultura fil-Pjazza ta' Santa Lucija

Nhar is-Sibt 9 ta' Mejju 2015, giet imtella' il-kummiedja bl-isem 'Il-Flus taz-Ziju' mill-Kunsill tal-Kultura fi hdan il-Ministeru ghal Ghawdex u bil-kollaborazzjoni tal-Kumitat Amministrattiv tal-Komunita' ta' Santa Lucija taht id-direzzjoni tas-Sur Albert Gauci.  

Nifirhu u nawguraw lid-direttur is-Sur Albert Gauci li rnexxielu jidderiegi din il-kummiedja.   L-atturi huma kollha mill-lokalita' ta' Santa Lucija. Dawn huma s-Sur Albert Gauci, is-Sinjorina Lucianne Sultana, is-Sur Raymond Borg, is-Sinjura Mariella Camilleri, is-Sinjorina Samantha Cassar u s-Sur Steve Stellini.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


◄ back