OCT
31
Purcissjoni ta' Fatima gewwa Santa Lucija

Din is-sena bhal snin ohra, nhar il-Hadd  11 t'Ottubru 2015 giet iccellebrata l-festa tal-Madonna ta' Fatima.  F' din l-okkazzjoni barra li ssir il-purcissjoni devota lill-Madonna ta' Fatima, iz-zghazagh ta' dinil-komunita' jiehdu hsieb jixghelu l-gholja ta' Ghar Ilma.  Ghal l-ewwel darba din is-sena wara li spiccat il-funzjoni religjuza, saret attivita' folkloristika mill-Astra Folk Group.  Ghal dawk li attendew u riedu jieklu xi haga giet ipprezentata giet ipprezentata l-ftira ghawdxija flimkien ma tazza inbid tajba.   Kien ta' sodisfazzjon kbir ghalina li ghal din l-attivita' attendew hafna turisti.  Qed isir min kollox biex din l-attivita' tkomli tikber sena wara sena. 

 

 


◄ back