Kumitat Amministrattiv Santa Lucija
JUN
10
Wine Festival 2013
Nhar is-Sibt 8 ta' Gunju, gie organizzat Wine Festival fi Pjazza Santa Lucija, mill-Fondazzjoni ta' Klula u l-Marsovin. Din kienet is-seba' sena li gie organizzat dan il-festival li jsir dejjem fil-weekend tas-Sette Giugno. Din l-attivita' hija popolari hafna mat-turisti u anke ma' dawk il-Maltin li f'dan il-weekend jinzertaw ghall-btala f'Ghawdex. Din l-attivita' li ...    read more...

APR
15
Restawr tan-Niċċa u l-istatwa tal-Madonna tas-Silġ maċ-Ċentru fil-Pjazza Ta' Santa Luċija
Dan ir-restawr kien neċessarju ħafna għax hu kkalkulat li din l-istatwa hija tas-seklu 17. Kienet tkun ħasra li kieku ħallejna din l-istatwa tinqered bl-elementi, għalhekk il-Kumitat Amministrattiv tal-komunita' ta' Santa Luċija ħass il-ħtieġa li jirrestawra din in-niċċa kif ukoll l-istatwa. Meta ħarġet l-iskema għar-restawr ta' postijiet storiċi mill-fondi tal-Ministeru għal ...    read more...

DEC
22
Restawr ta' nicca gewwa Santa Lucija
Restawr ta' nicca gewwa Santa Lucija Il-Kumitat Amministrattiv ta’ Santa Luċija ingħata fondi mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex isir xogħol ta’ restawr fuq in-niċċa tal-Madonna tas-Silġ li tinsab fi Pjazza Santa Luċija. Il-Kumitat diġa niżżel din l-istatwa minn posta fejn din ser tiġi restawrata mir-restawratur Malti s-Sur James Licari.    read more...

DEC
3
Jum Santa Lucija 2012
Jum Santa Lucija 2012 Nhar il-Ħadd 2 ta’ Diċembru 2012, il-Kumitat Amministrattiv ta’ Santa Luċija fakkar Jum il-Komunita’ għas-sena 2012. Din is-sena ingħata rikonoxximent lill-Mons Guzeppi Grech fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu kif ukoll għas-16-il sena ta’ ħidma bħala Rettur tal-Komunita’ ta’ Santa Luċija. ...    read more...

OCT
31
Symphony of Lights 2012
Nhar is-Sibt 20 t'Ottubru 2012, ittellghet lejla ta' divertiment fil-pjazza ewlenija ta' Santa Lucija li matulha l-familja kollha setghet tgawdi spettaklu ta' muzika sinkronizzata mad-dawl flimkien ma' spettaklu ta' loghob tan-nar. L-orchestra Gozo Youth Windband, imexxija minn Mro Joseph Grech, tat diversi siltiet muzikali bis-sehem tas-Sopran zaghzugha mill-istess ...    read more...

AUG
31
Skema Inizjattiva Lokalitajiet Indaf
Il-Kumitat Amministrattiv dejjem hataf l-opportunitajiet ta' skemi li johorgu mill-Gvern Lokali fosthom l-iskema ta' Inizjattivi ghal Lokalitajiet Indaf. Ghal din l-inizjattiva, il-Kumitat Amministrattiv iddecieda li jaghmel ix-xoghol tal-kennies u johrog inaddaf it-toroq ta' Santa Lucija bil-membri tieghu stess. Tqassmu ukoll il-boroz tar-riciklagg sabiex ir-residenti jigu mhajjra ...    read more...

1   2   3   4   5   6