Kumitat Amministrattiv Santa Lucija
NOV
30
Proġett ta' restawr tas-sqaqien
F' Novembru 2011 il-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija ingħata is-somma ta' €20,000 mid-Dipatiment għal Gvern Lokali taħt l-Onor. Dr. Chris Said. It-tlett sqaqien li gew irranġati huma: Is-sqaq tac-Ċaki (Ta' Martin) Is-sqaq tad-Donna Is-Sqaq tal-Bieba Saret ...    read more...

OCT
31
L-ewwel inizjattiva li ha il-Kumitat Amminstrattiv ta' Santa Lucija
Il-Kumitat ingħata €20,000 mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali biex jitranġa u tissebbaħ wiċċ l-għolja ta' Għar Ilma. Dan ix-xogħol inbeda f'Ottubru tas-sena 2010 u ħa madwar sena biex tlesta. Saru ħafna xogħlijiet fosthom ġie mneħħi l-iskart, ammont kbir ta terrappien u ħmieġ, ġew irranġati l-ħitan tas-sejjieħ, ġiet illivellata t-triq u rranġata l-arkata fejn kien jitkisser iż-żrar ...    read more...

JUN
30
It-twaqqif tal-Kumitat Amministrattiv tal-Komunita' ta' Santa Lucija
Il-Kimitati Amministrattivi tal-komunitajiet ġew introdotti f' Ġunju tas-sena 2010, meta sar tibdil fil-liġi tal-Kunsilli Lokali mis-Segretarju Parlamentari l-Onor. Dr. Chris Said. Il-membri tal-Kumitat Amministrattiv huma: mill-lemin: Maria Stellini, Louis Cassar, Alfred Stellini, Carmen Bellamy, Joseph Mizzi u s-Segretarja Marianne Sagona. Ġie maħtur chairman ta' dan ...    read more...

1   2   3   4   5   6