DEC
22
GRAZZI - ISTRINA 2015

Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem flimkien mal-Kumitat Amministrattiv Ta' Santa Lucija jixtiequ jghidu GRAZZI KBIRA lill-ghaqdiet kollha Ta' Kercem u lillkom ir-res-residenti kollha ta' Ta' Kercem u ta' Santa Lucija tal-generozita' taghkom. Giet migbura is-somma sabiha ta' €1650.


◄ back