DEC
4
L-ISTRINA B'SOLIDARJETA 2015 b'risq il-Community Chest Fund

Ghat-tielet sena konsekuttiva l-Kunsill Lokali Ta' Kercem flimkien mal-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija, mal-Parrocca Ta' Kercem u l-ghaqdiet ta' Ta' Kercem ser jergghu jaghmlu l-gabra annwali b'risk il-Community Chest Fund. Fil-jiem li gejjin ser jitqassmu l-'envelopes' f'kull dar residenzjali gewwa Ta' Kercem. Il-membri tal-Kunsill flimkien mal-membri tal-ghaqdiet, ser jigbru din l-ghotja taghkom gewwa l-'...envelopes' fil-jiem li gejjin.

Din id-donazzjoni ser tigi pprezentata lill-Ecc. Taghha l-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca, nhar is-Sibt 19 ta' Dicembru 2015, fit-8.30am. Kulhadd huwa mistieden li jattendi.

Nirringrazzjawkom bil-quddiem tal-generozita taghkom.

 


◄ back