AUG
10
Zjara tal- Ministru ghal Ghawdex l-Onor. Dr. Anton Refalo fl-iskola tas-Sajf TALENTI+

Nhar il-Gimgha 8 ta' Awissu 2014 il-Ministru  ghal Ghawdex l-Onor. Dr. Anton Refalo zar l-iskola tas-sajf TALENTI+ li qed issir 3 darbiet fil-gimgha fil-Kumpless Sportiv il-gdid tal-Kercem Ajax, organizzata mill-Kercem Ajax F.C. bil-kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali Ta' Kercem.  Din qed titella' ghat-tielet sena konsekuttiva bin-numru tat-tfal dejjem jizdied.  Dan grazzi ghas-success tal-organizzaturi, ghalliema, genituri u tfal f'din l-iskola

 

Jakkumpanjaw lill-Ministru kien hemm il-President tal-Kercem Ajax is-Sur Albert Camilleri, is-Sindku is-Sur Mario Azzopardi, il-Kunsillier is-Sur Raymond Azzopardi, il-President tal-GFA is-Sur Alvin Grech kif ukoll il- membri tal-Kumitat tal-Kercem Ajax.  Il-Ministru fahhar l-inizjattiva li ha dan il-klabb u qal li dan ir-rahal zghir ghandu jkun ta' ezempju ghal irhula ohra gewwa Ghawdex.  Huwa awgura ukoll lill-ghalliema kollha li qed jiehdu hsieb din l-iskola tas-sajf biex ikomplu bil-hidma siewja taghhom biex it-tfal taghna ikomplu jikbru fl-edukazzjoni taghhom anki matul is-sajf.

 

 

 

 

 ◄ back