APR
28
L-ahhar fazi ta' Gnien il-Familja fi Triq il-Horg, Ta' Kercem.

Propju kif kien imwieghed qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li saru nhar is-Sibt 11 t'April 2015, tkompla ix-xoghol fi Gnien il-Familja fi Triq il-Horg.  Sar dawl gdid ta' l-ahhar teknologija, litter bins godda, bankijiet godda, rubber flooring ghal playing areas kif ukoll outdoor gym equipment, trampoline u spring riders....  

Fil-jien li gejjin b'sodisfazzjon kbir il-Kunsill ikun jista' jghid li dan il-gnien lest minn kollox u jista jintuza mir-residenti kollha ta Ta' Kercem u Santa Lucija.  

Il-Kunsill jappella lill-pubbliku biex jaghmlu uzu tajjeb minn dan il-gnien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


◄ back