News articles
AUG
3
Fiesta Festival organized by Ta' Kercem Local Council
   read more...

JUL
27
RIP - Peter Debrincat
   read more...

JUN
23
Fitness Classes bil-kollobarazzjoni tal-Kunsill Lokali Ta' Kercem
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem qieghed jorganizza Fitness Classes ghar-residenti Ta' Kercem u Santa Lucija, kif ukoll ghar residenti f'irhula ohra gewwa Ghawdex. Dawn ser jigu organizzati gewwa il-gym gdid, li jinsab fid-dahla tal-Kumpless Sportiv Raymond Mercieca fi Triq Wenzu Mintoff, Ta' Kercem. Dan il-gym hu attrezzat bl-ahhar teknologija u b'hekk accessibli u addattat ghal kull eta.' ...    read more...

JUN
10
SKUZAWNA GHAL KULL INKONVENJENT
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq jinforma lir-residenti Ta' Kercem u ta' Santa Lucija li nhar il-gimgha 12 ta' Gunju 2015 bejn is-6pm u 12am ser ikun hemm Triq il-Kalandrijiet maghluqa ghat-traffiku. SKUZAWNA GHAL KULL INKONVENJENT    read more...

JUN
10
SKUZAWNA GHAL KULL INKONVENJENT
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq jinforma lir-residenti Ta' Kercem u ta' Santa Lucija li nhar is-Sibt 6 ta Lulju 2015 bejn is-6pm u 12am ser ikun hemm Triq Klula, Triq Ghajn Abdul u Pjazza Santa Lucija maghluqa ghat-traffiku. SKUZAWNA GHAL KULL INKONVENJENT    read more...

MAY
22
Gie ffinalizzat il-progett fi Gnien il-Familja
Illum 22 ta' Mejju 2015, gie ffinalizzat il-progett ta' Gnien il-Familja fi Triq il-Horg. L-ahhar fazi kien jikkonsisti f'safety floring, outdoor gym, trampoline, playhouse u spring riders. Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jistieden lir-residenti Ta' Kercem u Santa Lucija biex jaslu wasla sa' dan il-gnien sabih u juzaw il-facilitajiet li mghammra bih dan il-gnien.    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32