News articles
MAR
21
RIP - Guzepp Gauci
   read more...

MAR
20
Diskussjoni Informattiva - l-Ansjeta' fit-tfal
   read more...

MAR
11
Ikompli ix-xoghol fl-inhawi ta' Ghajn Ghabdun f' Ta' Kercem
Wieghda ohra li qieghda ssir realta' mill-Kunsill Lokali Ta' Kercem hi l-problema li ir-rahal Ta' Kercem u Santa Lucija ilhom jaffaccjaw ghal diversi snin. Qieghdin nirreferu ghat-trakkijiet tar-radam u tal-barrieri li ta' kuljum jghaddu mir-rahal sabih taghna. B' Fondi ewropej qed isir tahmil mal-hitan, ilqugh tal-ilma, tqaxxir tat-triq u kisi mill-gdid bil-konkos kif ukoll bini ...    read more...

MAR
4
Weekend tal-Ftuh ufficjali tac-Centru Civiku Ta' Kercem
Bhala parti mill-Ftuh Ufficcjali tac-Centru Civiku nhar il-Gimgha 27 ta' Frar 2015, il-Kunsill Lokali Ta' Kercem flimkien mal-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija ltaqghu mal-Ecc. Tieghu l-Isqof Mario Grech fil-bini l-gdid tac-Centru Civiku. Is-Sibt 28 ta' Frar 2015 kienet il-gurnata tal-Open Day tac-Centru ...    read more...

FEB
28
Dan il-weekend - FTUH UFFICCJALI TAC-CENTRU CIVIKU TA' KERCEM
   read more...

FEB
28
Wirja ta' mudelli ta' vetturi tal-gwerra
Illum 28 ta' Frar 2015, fethet b'mod ufficcjali l-Wirja ta' mudelli ta' vetturi tal-gwerra imtella' minn Gregory Formosa mir-rahal Ta' Kercem u shabu tal-Gozo Scale Modelling Club. Din il-wirja qed issir fis-sala tal-Librerija l-gdida fil-bini l-gdid tac-Centru Civiku fi Pjazza Orvieto. Ser tkun miftuha illum 28 ta' Frar 2015 u ghada 1 ta' Marzu 2015 matul il-gurnata kollha. ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32