News articles
SEP
3
RIP: Mary Gatt
   read more...

AUG
21
RIP: Ino Attard
   read more...

AUG
10
Zjara tal- Ministru ghal Ghawdex l-Onor. Dr. Anton Refalo fl-iskola tas-Sajf TALENTI+
Nhar il-Gimgha 8 ta' Awissu 2014 il-Ministru ghal Ghawdex l-Onor. Dr. Anton Refalo zar l-iskola tas-sajf TALENTI+ li qed issir 3 darbiet fil-gimgha fil-Kumpless Sportiv il-gdid tal-Kercem Ajax, organizzata mill-Kercem Ajax F.C. bil-kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali Ta' Kercem. Din qed titella' ghat-tielet sena konsekuttiva bin-numru tat-tfal dejjem jizdied. Dan grazzi ghas-success ...    read more...

JUL
30
Rekord gdid fil-loghob tan-nar tal-art f'Ta' Kercem
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq jifrah lil Ghaqda tan-Nar Ta' Kercem kif ukoll lil Twanny Gauci, li b'hegga, b'ghaqda u dedikazzjoni kbira irnexxielhom igibu zewgt rekords nazzjonali fil-loghob tan-nar tal-art iehor gewwa r-rahal Ta' Kercem. Dan billi is-Sibt tal-Festa tal-Madonna tas-Sokkors nhar it-12 ta' Lulju 2014 harqu l-akbar ferrovija piroteknika. F' ...    read more...

JUL
16
RIP: Karmenu Azzopardi
   read more...

JUL
3
PROGRAMM TAL-FESTI SOLENNI F’ĠIEH IL-MADONNA TAS-SOKKORS
PROGRAMM TAL-FESTI SOLENNI F’ĠIEH IL-MADONNA TAS-SOKKORS Meqjuma fis-Santwarju Parrokkjali Ta’ Kerċem 3 sat-13 ta ’ Lulju, 2014 Il-Ħamis, 3 ta’ Lulju – l-ewweljum tan-Novena Jum il-Familja 7.00p.m.: Membri tal-Komunità Ewkaristika tal-Parroċċa jmexxu t-talba tar-Rużarju. 7.30p.m.: Quddiesa mmexxija minn Fr Mark Demanuele MSSP . Għal ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32