News articles
DEC
6
ZJARA MIS-SEGRETARJU PARLAMENTARI DR. CHRIS FEARNE FIL-BERGA TAC-CENTRU CIVIKU GEWWA TA' KERCEM
Ilbierah il-Gimgha, 5 ta' Dicembru 2014 saret zjara mis-Segretarju Parlamentari Dr. Chris Fearne, akkumpanjat minn Dr. Renzo Degabriele u mic-CEO tal-isptar generali t'Ghawdex Dr. Nadine Delicata. Waqt din iz-zjara setghu jaraw il-Berga l-gdida fil-fazi finali qabel ma tigi trasferita mill-iskola Primarja Ta' Kercem ghal gewwa dan il-bini l-gdid. Dr. Chris ...    read more...

DEC
5
DATA UFFICCJALI TAL-FTUH TAC-CENTRU CIVIKU GEWWA TA' KERCEM
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem bi pjacir ihabbar li l-ftuh ufficcjali tal-bini l-gdid tac-Centru Civiku li jinsab fi Pjazza Orvieto f' Ta' Kercem. Dan ser isir nhar il-Hadd l-1 ta' Marzu 2015. Ghal din l-okkazjoni huwa ta' unur ghalina il-Kercmin li ser tkun qed tinawgura dan il-bini tac-Centru Civikul-President ta' Malta l-Onor. Marie Louise Coleiro Preca u mbierek mill-Ecc. Tieghu l-Isqof ...    read more...

DEC
2
Avvizi mill-Kunsill Lokali Ta' Kercem matul ghal matul ix-xahar ta' Dicembru
   read more...

NOV
26
RIP Katarina Spiteri
   read more...

NOV
17
RIP: Nicholas Vella
   read more...

NOV
14
Harga f'Ghawdex Novembru 2014
   read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32