News articles
NOV
8
RIP: Mons Joe Gauci
   read more...

NOV
7
RIP: Salvu Gatt
   read more...

NOV
5
Avviz - Gabra tal-Hgieg
   read more...

OCT
27
Kunsillier gdid fil-Kunsill Lokali Ta' Kercem
Nhar is-Sibt 25 t' Ottubru 2014 gie mahtur is-Sur John Attard bhala kusillier gdid fil-Kunsill Lokali Ta' Kercem. Dan mella' il-post tal-mibki is-Sur Saverio Grech. Il-kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq jifrah lis-Sur John Attard ta' din il-kariga.    read more...

OCT
16
Harga f'Malta 2014
Nhar it-Tlieta 15 t'Ottubru 2014, il-Kunsill Lokali Ta' Kercem rega' ha hsieb li jorganizza harga f'Malta ghar-residenti Ta' Kercem. Morna mal-vapur tas-6.45am u sibna zewg coaches jistennewna ic-Cirkewwa peress li ghal darb'ohra konna numru sabih li ghogobhom jigu maghna. Bdejna biex morna ir-Rabat nisimghu quddiesa fil-kappella tal-Madonna tal-Ghar li tinsab fil-Knisja ...    read more...

OCT
12
Healthy Workshops f'Ta' Kercem
Ilbierah 8 ta' Ottubru 2014 il-Kunsill Lokali Ta' Kercem bil-kollaborazzjoni tal-Kercem Ajax FC ta bidu ghal-ewwel sezzjoni tal-Health Workshops li qed isiru minn Eileen Vella Senior Pharmacist and Nutrionist tal- Health Promotion Unit. Dawn is-sezzjonijiet qed isiru fis-sala tal-kumpless il-gdid tal-Kercem Ajax FC. L-ewwel sezzjoni li kienet titratta' dwar il-Healthy Aging dehret li nizlet tajjeb ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32