News articles
APR
1
STEDINA GHALL-LAQGHA TA' INFORMAZZJONI GHALL-GENITURI DWAR UZU AKTAR SIGUR TAL-INTERNET
   read more...

APR
1
STEDINA GHALL-LAQGHA ANNWALI TAL-LOKALITA'
   read more...

MAR
21
STEDINA GHAL JUM TA' KERCEM 2014 GHAR-RESIDENTI TA' KERCEM U SANTA LUCIJA
   read more...

MAR
10
Jum Ta' Kercem 2014.
Illum it-Tnejn, 10 ta' Marzu 2014 hu Jum il-Kunsill Ta' Kercem. Ghal din l-okkazzjoni il-Kunsill Lokali Ta' Kercem ser itella' attivita' gewwa is-Santwarju Parrokkjali Ta' Kercem nhar is-Sibt 29 ta' Marzu 2014 fis-6.15pm. Programm ta' din is-serata' ser jitqassam f'kull residenza gewwa Ta' Kercem u Santa Lucija fil-jiem li gejjin. ...    read more...

FEB
21
Fazi finali tac-Centru Civiku.
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem permezz tal-haddiema li ghandu assenjati mieghu, ghaddej b' hidma kontinwa ghat-tlestija tac-Centru Civiku fi Pjazza Orvieto. Dan jinkuldi Ghassa tal-Pulizija, Berga, Librerija u Ufficcju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali. Peress li dan il-Kunsill kellu jhabbat wiccu ma' problemi finanzjarji, qed jaghmel minn kollox biex kemm jista' ...    read more...

FEB
20
Fondi mill-Urban Improvement Fund tal-MEPA ghall-Playing Field fil-Kumpless Sportiv Raymond Mercieca
Bhal kull Kunsill iehor, il-Kunsill Lokali Ta' Kercem ghandu allokat ghalih somma ta' fondi mill-MEPA li jistghu jintuzaw fuq progetti fir-rahal. Il-Kunsill iddecieda li jalloka dawn il-fondi ghal refurbishment tal-Playing Field li jinsab fil-Kumpless Sportiv Raymond Mercieca fi Triq Wenzu Mintoff. B'dan il-progett ser jigu nstallati zewg spring riders ghat-tfal u zewg outdoor gym ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32