News articles
FEB
20
Tkomplija tax-xoghol ta' Gnien il-Familja fi Triq il-Horg.
Matul dawn l-ahhar xhur kien qed isir il-bini tal-hitan tas-sejjieh li jdawwru Gnien il-Familja, mill-haddiema tal-Kunsill Lokali. Sadanittant, il-Kunsill kien diga hareg diversi offerti li ser jigu ffinanzjati mill-fondi ta' l-Unjoni Ewropeja. Minhabba problemi ta' appelli fuq dawn l-offerti, l-Kunsill ma setghax ikompli dan ix-xoghol qabel ma jkollu d-decizjonijiet tal-bordijiet. ...    read more...

FEB
12
RIP: Margherita Spiteri
   read more...

JAN
23
L-Ewwel Logħba tat-Tim tagħna fil-Kercem Ajax Stadium
Nhar l-Erbgħa 22 ta’ Jannar kienet ġurnata storika għat-tim tal-futbol u għar-raħal tagħna meta Kercem Ajax lagħbu l-ewwel logħba kompettiva f’dan il-grawnd li ġie mmodernizzat riċentament. Il-logħba kienet parti mill-programm tar-raba’ round tal-F.A Trophy fejn it-tim tagħna laghab kontra Rabat Ajax li qed jilgħabu fl-ogħla divizjoni Maltija. Ta min isemmi li f’din ...    read more...

JAN
22
Il-Kongregazzjoni tivvota sabiex Madre Margerita tista tkun dikjarata Venerabbli
Kummisjoni tal-Kardinali u Isfqijiet li jiffurmaw parti mill-Kongregazzjoni għal-Kawżi tal-Qaddisin ivvutaw lil Papa Franġisku sabiex jiddikjaraw lis-soru li twieldet f’ Ta’ Kerċem, Madre Margerita de Brincat sabiex issir venerabbli. Il-laqgħa tmexxiet mill-Kardinal James M. Harvey. Il-Postulatur ta din il-kawża, Fr. Gianni Califano kien preżenti ukoll. Il-vot issa ser ...    read more...

JAN
15
Niket: George Debrincat
   read more...

JAN
8
Dame Carmen Bellamy, COSJ, MOM was awarded the British Empire Medal
In June 2013, Dame Carmen Bellamy, COSJ, MOM was awarded the British Empire Medal in the Queen's Birthday Honours List. The Medal and certificate were presented on behalf of Her Majesty, The Queen, by Her Majesty's Lord Lieutenant for the West Midlands, Mr Paul Sabapathy CBE. The BEM was presented in recognition of the work that Carmen does for the Health Services in Gozo. The Lord ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32