News articles
JUL
1
RIP: Mons Guzeppi Azzopardi
   read more...

JUL
1
Zaghzugh minn Ta' Kercem fil-Missjoni gewwa l-Ghana
Gordon Grech zaghzugh minn Ta' Kercem flimkien ma' grupp maltin ser imorru gewwa l-Ghana, Kumasi mal-ICPE (http://www.icpe.org/) f'Awwissu li gej bhala missjoni biex jghinu lil dawk anqas ixxurtjati minna. . il-progett jismu Mission Possible (http://www.icpe.org/images/MP2014Flyer.pdf). Dan hu xi xoghlijiet li ser jaghmlu: Medical work Work is being arranged at ...    read more...

JUN
28
RIP: Gregory Formosa
   read more...

JUN
12
Somma sabiha ta' €4003.10 migbura ghall-misjoni fl-Ethiopja
Nhar is-Sibt 31 ta' Mejju 2014, giet organizzata ikla b'risq il-missjoni fl-Ethiopja. L-inizjattiva kienet ta' residenta Kercmija Rebecca Spiteri li iktar tard matul dan is-sajf ser tmur taghmel xoghol volontarju f'wahda mid-djar tas-sorijiet ta' Gesu fil-Proxxmu. Dan seta jsehh ukoll bl-ghajnuna tal-Kunsill Lokali Ta' Kercem u bl-ghajnuna ta' diversi kumpaniji maltin u ...    read more...

MAY
28
RIP: Wigi Vella
   read more...

MAY
26
TALENTI + 2014
   read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32