News articles
DEC
30
Niket: George Formosa
   read more...

DEC
16
Mawra ghat-tfal ta' l-iskola primarja Ta' Kercem sal-presepju ta' Bethlehem f'Ghajnsielem.
Mawra ghat-tfal ta' l-iskola primarja Ta' Kercem sal-presepju ta' Bethlehem f'Ghajnsielem. Nhar it-Tnejn 16 ta' Dicembru 2013, il-Kunsill Lokali Ta' Kercem organizza mawra ghat-tfal ta' l-iskola primarja Ta' Kercem fil-presepju ta' Bethlehem f'Ghajnsielem. Biex din il-harga tkun wahda aktar divertenti l-Kunsill ha hsieb li bhala transport minn ...    read more...

DEC
15
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jifrah lil Madame Mary Carmen Bellamy
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jifrah lil Madame Mary Carmen Bellamy ghal unur li nghatat ghall-qadi tar-Repubblika, nhar it-13 ta' Dicembru 2013 mill-E.T. il-President ta' Malta Dr. George Abela fil-Palazz il-Belt Valletta. Mary Carmen Bellamy twieldet fl-1948, f'Victoria, Ghawdex. Fl-2006, is-Sinjura Bellamy waqqfet il-Gozo CCU Foundation biex tigbor fondi halli tkun ...    read more...

DEC
14
Niket: Anthony Vella
   read more...

DEC
10
Niket: Josephine Bugeja
   read more...

DEC
8
Niket: Dr. Joseph Grech
   read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32