News articles
JUL
3
Mons. Ġużeppi Grech – 50 Sena Saċerdot
Ilbieraħ fis-sitt jum tan-Novena tal-Festa, saret quddiesa solenni ta radd il-ħajr lil Alla fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju tal-Ordinazzjoni Saċerdotali ta Mons. Ġużeppi Grech. Din il-konċelebbrazzjoni tmexxiet min Mons. Grech innifsu akkumpanjat min għadd kbir ta saċerdoti li kienu ġejjin min bosta parroċċi li fihom ħadem Mons. Grech. L-omelija tal-okkażjoni saret min Mons. Isqof Mario Grech. Il-qari ...    read more...

JUL
2
Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla - Dun Daniel Grech
Nhar is-Sibt, 30 ta’ Ġunju kienet okkazzjoni speċjali oħra għar-raħal tagħna meta s-saċerdot novell Dun Daniel Grech iċċelebra l-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għad-don tas-saċerdozju ġewwa l-Knisja Parrokkjali ta’ Kerċem. Dun Daniel telaq mid-dar b’korteo akkumpanjat bis-sehem tal-Banda San Girgor, l-abbatini tal-parroċċa, s-seminaristi, l-ġenituri u ...    read more...

JUL
1
Il-Parroċċa tifraħ b’Saċerdot u Djaknu ġdid
Ir-raħal tagħna jifraħ mas-saċerdot novell mill-paroċċa tagħna, Dun Daniel Grech, li nhar is-Sibt 30 ta' Ġunju iċċelebra il-Prima Messa fil-knisja parrokkjali tagħna. Dun Daniel ġie ordnat saċerdot mill-E. T. Mons. Isqof Mario Grech fil-Katidral t'Għawdex nhar il-Ħadd 3 ta' Ġunju. Dun Daniel telaq ...    read more...

JUN
27
PROGRAMM TAL-FESTI SOLENNI F’ĠIEH IL-MADONNA TAS-SOKKORS
PROGRAMM TAL-FESTI SOLENNI F’ĠIEH IL-MADONNA TAS-SOKKORS Meqjuma fis-Santwarju Parrokkjali Ta’ Kerċem 27 ta’ Ġunju sat-8 ta’ Lulju, 2012 L-Erbgħa, 27 ta’ Ġunju 6.30p.m.: Rużarju mmexxi mill-katekisti u t-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom 7.00p.m.: Quddiesa Solenni mmexxija mill-Kappillan Dun Brian Mejlak bis-sehem ...    read more...

JUN
21
Qed jintlaqgħu l-kwotazzjonijiet għall-iżvilupp tal-Grawnd
Il-Kerċem Ajax Ground Co. Ltd qed tilqa kwotazzjonijiet għall-iżvilupp tal-grawnd li jinsab fi Triq Wenzu Mintoff. Wara li ġew approvati l-permessi kollha mill-MEPA, kien imiss dan il-pass sabiex ikun jista jibda x-xogħol. Il-kumpanija responsabbli mill-iżvilupp tal-grawnd qed tilqa tlett kwotazzjonijiet differenti: waħda għat-tħammil, oħra għal-bini tal-faċilitajiet sportivi u stands tas-supporters u ...    read more...

JUN
5
Niket: Grezzja Formosa
Ilqa’ fi ħdanek Mulej ir-ruħ għażiża ta Grezzja Formosa min Kerċem Għawdex, li marret tiltaqa mal-Mulej fit-3 ta’ Gunju 2012 fl-eta ta 81 sena. Tibqa mfakkra b’għożża u tant imħabba minn oħtha Gregorja li tgħix l-Awstralja, bosta kuġini, qraba, u ħbieb. Il-funeral sar nhar l-4 ta’ Gunju 2012, ġewwa l-Knisja Parrokjali Ta’ Kerċem, b’quddiesa presente ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32