News articles
MAY
27
Dun Gabriel Gauci ordnat sacerdot
Ir-raħal tagħna Ta' jifraħ mas-saċerdot novell mill-paroċċa tagħna, Dun Gabriel Gauci, li nhar il-Hadd 26 ta' Mejju 2013 iċċelebra il-Prima Messa fil-knisja parrokkjali tagħna. Ghal din il-funzjoni sabiha attendew is-Sindku Mario Azzopardi, l-Vici Sindku Maria Antonia Borg u l-Kunsilliera Saverio Grech, David Mizzi u Raymond Azzopardi. Wara sar riċeviment fil-bitha tal-iskola primarja Peter ...    read more...

MAY
13
Xalata f'Malta għat-tfal
   read more...

APR
29
Jum iċ-Ċelebrazzjoni 2013
Nhar Gimgha 26 t'April saret Jum iċ-Ċelebrazzjoni 2013 fl-iskola primarja Peter Paul Grech. Matul din l-attivita ġie mtella programm varjat mill-istudenti tal-iskola. Il-qofol tal-attivita ntlaħaq meta diversi studenti ġew premjati għas-suċċessi miksuba matul is-sena skolastika. Is-Sindku Mario Azzopardi, l-Vici Sindku Maria Antonia Borg, l-Kunsilliera Saverio Grech u ...    read more...

APR
19
Niket: Kyle Grech
   read more...

APR
16
Fiera Festa ta' l-Għadira, Ta' Kerċem.
Nhar il-Ħadd l-14 t' April ġiet organizzata l-Fiera Festa tal-Għadira. Tul is-snin din il-fiera rnexxiela tattira eluf ta' nies lejn l-Għadira ta' San Raflu f'ta' Kerċem, Għawdex. Filwaqt li nżammet l-atmosfera festiva li tikkaratterizza din il-fiera ta' kull sena, din hi attivita' kulturali, f'ambjent naturali iżda fl-istess ħin f'ambitu turistiku. ...    read more...

APR
12
Fondazzjoni JP2 2013
Nhar l-Erbgħa 10 t' April 2013 il-fondazzjoni JP2 organizzat Kunċert bl-isem ta' Cambrain Male Voice Choir li ġiet imtella' fis-Santwarju tal-Madonna tas-Sokkors f' Ta' Kerċem. Għal din l-attivita' kien mistieden il-Kunsill Lokali Ta' Kerċem u li għaliha attendew is-Sindku is-Sur Mario Azzopardi, l-Viċi Sindku is-Sinjorina Maria Antonia Borg u l-Kunsillier is-Sur ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32