News articles
APR
8
Niket: Luigia Grech
   read more...

APR
3
Sqaq Nru 1 fi triq Guzeppi Briffa
Bħala parti mit-tisbieħ li qiegħed isir fil-lokalita' tagħna Ta' Kerċem, il-Kunsill ha ħsieb li jirranġa Sqaq Nru 1 fi Triq Ġużeppi Briffa. Dan ix-xogħol kien jikkonsisti fil-bdil tas-servizzi u ġie ippavimentat bl-istencil concrete. Fil-gimgħat li gejjin il-Kunsill ser ikun qiegħed jagħmel xi xogħol ieħor ta' tikħil tal-ħajt kif ukoll tpoġġija ta' qsari.    read more...

MAR
31
Restawr tan-nicca u l-istatwa tal-Madonna tas-Sokkors
Il-Kunsill Lokali Ta' Kerċem permezz ta' skema maħruġa mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali għadu kemm ibbenifika minn fondi biex tigi rrestawrata in-niċċa u l-istatwa tal-Madonna tas-Sokkors li tinsab mar-residenza fi Triq Ġużeppi Briffa kantuniera ma' Pjazza Salvatore Busittil. Dan ir-restawr qiegħed isir mir-restawratur Għawdxi is-Sur Paul Muscat. Dan ix-xogħol inbeda f' Marzu ...    read more...

MAR
7
Niket: Carmelo Gauci
   read more...

MAR
4
Jum Kercem 2013
Fl-okkazzjoni ta' Jum ta' Kercem 2013 giet inawgurata ir-restawr tan-nicca u ta' l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu u t-tisbieh tal-madwar fi Triq Qasam San Gorg mill-Kunsill Lokali Ta' Kercem b'kollaborazzjoni mad-Dipartiment ghall-Kunsilli Lokali, il-Ministeru ghal Ghawdex u Wirt Ghawdex f'gheluq it-30 sena tat-twaqqif mit-twaqqif taghhom. Ghal din ic-cerimonja li saret nhar ...    read more...

FEB
25
Programm - Jum Ta' Kercem 2013
   read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32