News articles
JUL
13
Dimostrazzjoni bl-Istatwa tal-Madonna tas-Sokkors
Il-Gimgħa 12 ta’ Lulju saret id-dimostrazzjoni tat-tielet tridu bl-istatwa tal-Madonna tas-Sokkors. Il-Marċ telaq mingħand il-familja Tabone fi Triq Għajn Tuta bis-sehem tal-Banda San Girgor u l-Banda Prekursur. Matul il-marċ sar spettaklu ta logħob ta nar tal-ajru ikkordinat mill-Grupp tal-Armar ta Triq Għajn Tuta. Il-marċ wasal fi Pjazza San Girgor ftit qabel nofs il-lejl u ftit wara ttelghet ...    read more...

JUL
12
Dimostrazzjoni bl-Istatwa taz-Zewg Padruni
Dimostrazzjoni bl-Istatwa taz-Zewg Padruni Nhar il-Hamis 11 ta’ Lulju saret id-dimostrazzjoni popolari bl-istatwa taz-zewg Padruni. Il-Marc beda mill-parti ta fuq ta Triq Dr. Anton Calleja mill-Banda Santa Marija taz-Zebbug u l-Banda Leone tal-Belt Victoria. Hekk kif il-Marc wasal magenb il-Knisja Parrokjali inghaqdu l-partitarji Kercmin mal-marc u l-briju tal-marc beda fi Pjazza San ...    read more...

JUL
11
Iccelebrat Jum il-Banda San Girgor
Iċċelebrat Jum il-Banda San Girgor Nhar l-Erbgħa 10 ta’ Lulju ġie ċċelebrat Jum il-Banda San Girgor permezz ta kunċert mużikali fi Pjazza Orvieto quddiem il-każin tal-istess Għaqda. Il-Banda li kienet taħt id-direzzjoni ta Mro. Mark Gauci daqqet diversi siltiet mużikali li ntlaqgħu tajjeb mill-pubbliku preżenti. Il-President tal-Għaqda Muzikali San Girgor Dr. Joshua Grech għamel diskors ...    read more...

JUL
9
Ta’ Kercem jinsab fil-gimgha tal-Festa ad unur il-Madonna tas-Sokkors
Ta’ Kercem jinsab fil-gimgha tal-Festa ad unur il-Madonna tas-Sokkors Bhalissa ninsabu fil-gimgha tal-Festa ad unur il-Padruna taghna, Ommna tas-Sokkors. Il-programm tal-bqija tal-gimgha tal-Festa huwa hekk: L-Erbgħa, 10 ta’ Lulju – l-ewwel jum tat-Tridu Jum l-Għaqdiet tal-Parroċċa 6.30p.m.: Membri tal-għaqdiet imexxu r-rużarju 7.00p.m.: Konċelebrazzjoni mmexxija minn ...    read more...

JUN
12
Niket: Saver Grech
   read more...

JUN
11
Harga ghat-tfal f' Malta - 7 ta' Gunju 2013
Nhar il-Gimgha 7 ta' Gunju 2013 il-Kunsill Lokali Ta' Kercem organizza xalata f' Malta ghat-tfal Kercmin. Zorna diversi postijiet ta' nteress u divertiment ghal kull min attenda ghal din ix-xalata. Jakkumpanjaw lit-tfal kien hemm xi genituri u qraba. Morna mal-vapur tas-7.30am u minhabba ic-cirkustanzi tar-rih, inbidel ftit il-programm fejn minflok iz-zjara f'Wied iz-Zurrieq fejn ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32