News articles
OCT
8
Zjara tal-President ta' Malta fl-iskola Santa Tereza f' Ta' Kercem.
Nhar il-Hamis 4 ta' Ottubru 2012, il-President ta' Malta Dr. George Abela ghamel zjara fl-iskola Primarja Santa Tereza, gewwa Ta' Kercem bhala parti miz-zjarat tieghu fl-iskejjel tal-knisja gewwa Ghawdex. L-Eccellenza tieghu gie milqugh mis-Superjura Sor. Lucy Vella, mis-Sindku ta' Kercem is-Sur Mario Azzopardi, mill-istaff u l-istudenti tal-istess skola. Fi programm qasir xi studenti kantaw ...    read more...

OCT
6
Ħarġa għal anzjani f'Malta - Ottubru, 2012.
Nhar it-Tlieta 2 ta` Ottubru il-Kunsill Lokali ta` Kerċem organizza b`suċċess ħarġa għall-anzjani u residenti ta` Kerċem ġewwa Malta. Din is-sena żorna l-Belt tal-Birgu fejn bdejna b`quddiesa ikkonċelibrata minn Mons Ġużeppi Grech li għoġbu għall- darb` oħra jakkumpanja lil dan il-grupp sabiħ ta` 95 persuna. Wara, gwida tal-post tana xi tagħrif ferm interessanti fuq din il-knisja li għandha ...    read more...

OCT
1
Festubru - 2012
   read more...

SEP
26
Niket: Carmenu Pace
   read more...

SEP
19
Niket: Stella Pace
   read more...

SEP
12
Flyer Kunsill Lokali - Settembru 2012
   read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32