News articles
DEC
7
Avvizi
   read more...

DEC
6
Harga f'Malta ghat-tfal fi zmien sabih tal-Milied.
   read more...

DEC
1
Stedina Ghal Jum Il-Komunita ta' Santa Lucija 2012
   read more...

OCT
30
Symphony of Lights 2012
Nhar is-Sibt, 20 t'Ottubru 2012, il-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Luċija organizza serata muzikali bl-isem ta' Symphony of Lights taħt il-patroċinju ta' Dr Chris Said, Ministru tal-Ġustizzja, Djalogu u Familja, bis-sehem tal-Gozo Youth Wind Band taħt id-direzzjoni ta' Mro Joseph Grech bil-partiċipazzjoni tas-Sopran żagħżugħa Christabel Formosa li hija mill-istess komunita' ta' Santa ...    read more...

OCT
12
TIGI FIT-TMIEMHA IR-4 EDIZZJONI TA' FESTUBRU
Għar-raba’ sena konsekuttiva, l-Ghaqda Muzikali San Girgor flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Kercem kienu l-protagonisti ewlenin fl-organizzazzjoni tal-festival ta’ tradizzjoni, ikel u folklor ghall-familja kollha - FESTUBRU. Il-Kumitat Organizzattiv ghal darb’ohra ipprezenta programm mimli attivitajiet u attrazzjonijiet diversi marbuta direttament mat-tradizzjonijiet ...    read more...

OCT
11
Niket: Maria Grech
   read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32