News articles
AUG
8
Niket: Mons. Gregorio Vella P.E.P.
   read more...

AUG
6
Imut Mons. Girgor Vella
Ilbieraħ il-Ħadd 5 t’Awwissu tħabbret il-mewt ta Mons. Girgor Vella fl-għomor ta 92 sena. Il-funeral ser isir nhar it-Tlieta 7 t’Awwissu. Fis-2.30pm il-kadavru ta Mons. Vella jitlaq mill-Isptar Ġenerali t’Għawdex lejn il-Knisja Parrokjali ta’ San Lawrenz fejn jiġi milqugħ mill-Kappillan Dun Nazju Borg. Hemm isir mument ta’ talb ġewwa l-Knisja. Wara l-korteo jitlaq lejn ...    read more...

AUG
2
SAJF 2012 MAL-FESTI TA’ NATURALMENT MALTI
Il-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali huwa kommess li jkompli xerred l-għarfien fuq ilġenwinita tal-prodott lokali fis-setturi tal-grikultura u tas-sajd. Wara li fil-11 ta’ Lulju 2012 ġiet imnedija l-iskema tal-istandard ta’ kwalita Naturalment Malti, il-Ministeru ħaseb u ra li matul dan issajf ikompli bil-kampanja ta’ edukazzjoni u informazzjoni lill-pubbliku Malti billi ...    read more...

JUL
28
Computer Courses
Il-Kunsill lokali Ta' Kerċem flimkien mal-ITSS tax-Xagħra, qiegħed jorganizza kors tal-komputer għat-tfal ta' bejn it-tmienja u t-tnax il-sena. Dan il-kors beda fit-13 ta' Lulju u għandu jibqa sejjer sa l-aħħar ta' Awissu. It-tfal li qiegħdin jattendu qiegħed jingħatalhom tagħrif fuq Microsoft Word 2010, Microsoft Power Point 2010, Microsoft Publisher 2010, Internet, Websites u anke kif ...    read more...

JUL
28
Talenti
Sajf għat-tfal b’differenza. Il-Kerċem Ajax Football Nursery dan is-sajf qed iniedi attivita novattiva għat-tfal li jixtiequ jużaw l-ġranet tal-vaganzi tagħhom aktar bis-sens. Aħna nemnu li kull tifel u tifla għandhom it-tajjeb tagħhom. Kullħadd għandu x’joffri. Kullħadd għandu l-potenzjal. Ta min jidher u ta’ min forsi għadu moħbi mingħajr ma nafu bih. L-importanti li nagħtu lit-tfal tagħna ...    read more...

JUL
10
Ta’ Kerċem iċċelebra Festa Kbira
Hekk kif għaddiet il-ġimgħa tal-Festa solenni ad unur tal-Madonna tas-Sokkors, wieħed jista jistqarr li l-poplu Kerċmi ċċelebra Festa kif jixraq. Kemm min-naħa ta’ ġewwa kif ukoll min-naħa esterna saru ċelebrazzjonijiet kbar u organizzati mill-aħjar mod possibli. Nhar il-Erbgħa li għadda ġie organizzat il-kunċert annwali tal-Banda San Girgor bl-isem Crystal Stars. Dan sar fi Pjazza Orvieto quddiem ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32