News articles
DEC
4
PROGRAMM TAL-FESTA TA’ SANTA LUĊIJA V. M. f’Santa Luċija, Għawdex
PROGRAMM TAL-FESTA TA’ SANTA LUĊIJA V. M. f’Santa Luċija, Għawdex Patruna ta’ dawk neqsin mid-dawl jew mard fl-għajnejn Mit-Tnejn 30 ta’ Novembru sal-Ħadd 13 ta’ Diċembru 2015 It-Tnejn, 30 ta’ Novembru Bidu tat-Tredicina ta’ Santa Lucija Ftu] tal-Kampanja ta’ offerti g]all-Karita’. 6.00pm KULJUM: Jinghad ir-Ruzarju. Kurunella ta’ Santa ...    read more...

NOV
24
Joseph Spiteri - RIP
   read more...

NOV
18
Harga f'Ghawdex - Novembru 2015
Nhar it-Tlieta 17 ta' Novembru 2015, il-Kunsill Lokali Ta' Kercem rega' organizza harga gewwa Ghawdex ghar-residenti taghna. Din kienet l-ewwel minn sensiela ta' hargiet li l-Kunsill Lokali Ta' Kercem qed jorganizza ta' kull xahar minn wara l-istagun tas-sajf. Peress li l-ewwel harga issir f'Novembru kien bix-xieraq li wara li attendejna ghal-quddiesa gewwa il-kappella Ta' ...    read more...

OCT
23
RIP - Michele Angelo Grech
   read more...

OCT
20
AMBAXXATUR LOKALI TAZ-ZGHAZAGH
Jekk inti zaghzugh/a li ghandek aktar minn sittax-il sena u inqas minn tmintax-il sena, inti tista' tkun qed twassal il-vuci taz-zghazagh tal-lokalita' Ta' Kercem. L-Ambaxxatur Lokali taz-Zghazagh ikollu d-dritt li jippartecipa fil-laqghat tal-Kunsill Lokali bil-jedd li jista' jidhol f'diskussjoni imma minghajr dritt tal-vot. Jekk int interessat/a li tkun l-Ambaxxatur Lokali ...    read more...

OCT
8
Symphony of lights 2015
   read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32