News articles
JUN
4
Dun Daniel ordnat Saċerdot
Nhar il-Ħadd 3 ta’ Ġunju kienet ġurnata tassew speċjali għar-raħal tagħna. F’konċelebrazzjoni pontifikali ġewwa l-Katidral t’Għawdex, Mons. Isqof ordrna s-sagrament tas-saċerdozju lil Dun Daniel Grech u lil Dun Mark Bonello mix-Xagħra. Dun Daniel Grech twieled fit-22 ta’ Settembru 1987, iben Frankie u Josette Grech. F’Settembru 2005 huwa ġie aċċettat biex jibda ...    read more...

JUN
3
Ħarġa għat-Tfal f’ Malta
Nhar is-Sibt 2 ta’ Ġunju ġiet organizzata ġita għat-tfal mill-Kunsill Lokali. Madwar 20 tifel u tifla akkumpanjati min madwar 15 –il ġenitur ħadu sehem f’din il-ġita li kienet immexxija mis-Sindku Mario Azzopardi u l-Kunsilliera David Mizzi u Raymond Azzopardi. Il-grupp telaq lejn Malta mal-vapur tat-8.15am fejn imbagħad kien hemm private coach tistenna ċ-Ċirkewwa. L-ewwel ...    read more...

JUN
3
Niket: Carmena Grech
Ilqa’ Mulej u ħaddan miegħek ir-ruħ għażiża ta Carmena Grech min Kerċem, Għawdex li għaddiet għal ħajja ta dejjem fl-1 ta Gunju 2012 fl-eta ta’ 71 sena. Gawdewha matul ħajjitha b’tant għożża u mħabba żewġha M’Angelo, ulieda M’Grace u żewġha Joe, Josephine u żewġha Joe, Marie Louise u żewġha Joe, Antoine u martu Charlene, Gordianne u żewġha Tonio, Ronnie u martu Mariella, ...    read more...

MAY
18
Jibda l-Kors taż-Żumba
Nhar il-Erbgħa 16 ta’ Mejju beda l-kors taż-Żumba. Dan qed jiġi organizzat mill-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem flimkien mal-Kerċem Ajax F.C. L-attivita qed isir fil-Kumpless Sportiv Raymond Mercieca. Din l-attivita ntalqgħet tajjeb mal-pubbliku fejn qed jattendu madwar mitt persuna għal din l-attivita fiżika tant popolari. Iż-Żumba qed titmexxa min żewġ għalliema professjonali, Wesley u Ilona. Peress li ...    read more...

MAY
18
Is-Sibtijiet tal-Madonna tas-Sokkors
Għada s-Sibt 19 ta’ Mejju ser jibdew is-seba’ Sibtijiet bi preparazzjoni għall-Festa tal-Madonna tas-Sokkors li din is-sena ser tkun iċċelebrata l-Ħadd 8 ta’Lulju. Kull nhar ta’ Sibt il-funzjoni ġewwa l-Knisja Parrokjali ser tkun hekk: 6.30pm – Rużarju quddiem l-Ewkaristija mmexxi mill-Kappillan Dun Brian Meilak. Wara tingħad l-Kurunella tal-Madonna. 7.00pm ...    read more...

MAY
8
Ħarġa f’Malta għat-Tfal
Il-Kunsill Lokali ta' Kerċem ser jorganizza ħarġa f'Malta għat-tfal nhar is-Sibt 2 ta' Ġunju. Għal aktar informazzjoni rreferu għall-poster li hawn jew ċemplu l-uffiċju tal-Kunsill fuq 21563666.    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32