News articles
OCT
5
RIP - Eutekia Sultana
   read more...

SEP
28
Harga f' Malta 2015 - Flu Vaccination 2015
   read more...

SEP
22
RIP - Dolores Borg
   read more...

SEP
16
HARGA GHAL MALTA - 13 TA' OTTUBRU 2015
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq javza li beda jilqa bookings ghall-harga ta' Malta li se ssir nhar it-Tlieta 13 ta' Ottubru 2015. Il-programm se jkun hekk: Quddiesa gewwa l-Knisja tal-Furjana - Kollazzjon - Zjara fil-Parlament - Monti tal-Belt - Lunch (Buffet) - Mdina Dungeons - National Museum of Natural History (Mdina). Nitilqu mal-vapur tas-7am. Hlas - Eur20. Kull min hu nteressat jista' ...    read more...

AUG
29
RIP - Giorgia Mizzi
   read more...

AUG
8
RIP - Maria Sultana
   read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32