News articles
JAN
29
L-ewwel Harga f'Ghawdex ghas-sena 2015 organizzata mill-Kunsill Lokali Ta' Kercem - Jannar 2015
Nhar l-Erbgha 28 ta' Jannar 2015 il-Kunsill Lokali Ta' Kercem rega organizza Harga ohra gewwa Ghawdex ghar-residenti Ta' Kercem u Santa Lucija. Erhejniela bit-trejn fit-8.30am mill-Pjazza ta' Santa Lucija u morna fir-rahal ta' Ghajnsielem fejn smajna quddies fil-Knisja ta' Sant' Antnin u qaddes ghalina Mons. Guzeppi Grech. Wara inzilna fil-port tal-Imgarr fejn dhalna saz-Zewwieqa u ...    read more...

JAN
16
RIP - Cikku Stellini
   read more...

JAN
13
Dancing fitness Classes organised by Kercem Ajax F.C.
   read more...

DEC
26
Avvizi mill-Kunsill Lokali Ta' Kercem matul ghal matul ix-xahar ta' Jannar 2015
   read more...

DEC
23
Zjara tal-President ta' Malta gewwa Ta' Kercem - Istrina 2014
Il-Kunsill Lokali Ta’ Kercem flimkien mal-Kumitat Amministrattiv Ta’ Santa Lucija f’isem il-President ta’ Malta jghidu GRAZZI KBIRA lir-residenti kollha talli inghaqdu flimkien u b’xi mod jew iehor taw is-sehem taghhom b’risq l-Istrina 2014. Ingabret is-somma sabiha ta’ €1800 ...    read more...

DEC
18
Harga f'Ghawdex - Dicembru 2014 - Kunsill Lokali Ta' Kercem
Nhar it-Tlieta 16 ta' Dicembru 2014 il-Kunsill Lokali Ta' Kercem ghal darb'ohra rega organizza harga gewwa Ghawdex ghar-residenti Ta' Kercem u Santa Lucija. Tlaqna bit-trejn fit-8.30am mill-Pjazza ta' Santa Lucija u erhejniela ghal bajja ta' Marsalforn fejn dhalna sax-Xwejni u hemmhekk stajna ngawdu l-arja tal-bahar u t-temp sabih tal-gurnata. Dritt wara morna nisimghu quddiesa fil-Knisja ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32