News articles
FEB
11
Harga f'Ghawdex 2016 u Laqgha tal-Lokalita'
   read more...

DEC
22
GRAZZI - ISTRINA 2015
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem flimkien mal-Kumitat Amministrattiv Ta' Santa Lucija jixtiequ jghidu GRAZZI KBIRA lill-ghaqdiet kollha Ta' Kercem u lillkom ir-res-residenti kollha ta' Ta' Kercem u ta' Santa Lucija tal-generozita' taghkom. Giet migbura is-somma sabiha ta' €1650.    read more...

DEC
16
Istrina 2015 - Community Chest Fund
Il-Kunsill Lokali ta' Ta' Kercem f'isem il-Community Chest Fund jixtieq jirringrazzja lir-residenti kollha ta' Ta' Kercem li ghamlu id-donazzjoni taghhom b'risq l-Istrina 2015 waqt il-gabra l saret nhar is-Sibt li ghadda. Din il-gabra saret bl-ghajnuna ta' membri mill-Kunsill Ta' Kercem, mill-Ghaqda tan-nar, mill-Ghaqda ta' Kercem Ajax, mill-Ghaqda t'Ghajn Tuta, u ...    read more...

DEC
14
RIP - Sr. Domitilla Cassar
   read more...

DEC
4
Expression of interest
   read more...

DEC
4
L-ISTRINA B'SOLIDARJETA 2015 b'risq il-Community Chest Fund
Ghat-tielet sena konsekuttiva l-Kunsill Lokali Ta' Kercem flimkien mal-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija, mal-Parrocca Ta' Kercem u l-ghaqdiet ta' Ta' Kercem ser jergghu jaghmlu l-gabra annwali b'risk il-Community Chest Fund. Fil-jiem li gejjin ser jitqassmu l-'envelopes' f'kull dar residenzjali gewwa Ta' Kercem. Il-membri tal-Kunsill flimkien mal-membri ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32