Recent articles
FEB
11
Harga f'Ghawdex 2016 u Laqgha tal-Lokalita'
   read more...

DEC
22
GRAZZI - ISTRINA 2015
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem flimkien mal-Kumitat Amministrattiv Ta' Santa Lucija jixtiequ jghidu GRAZZI KBIRA lill-ghaqdiet kollha Ta' Kercem u lillkom ir-res-residenti kollha ta' ...    read more...

DEC
16
Istrina 2015 - Community Chest Fund
Il-Kunsill Lokali ta' Ta' Kercem f'isem il-Community Chest Fund jixtieq jirringrazzja lir-residenti kollha ta' Ta' Kercem li ghamlu id-donazzjoni taghhom b'risq l-Istrina ...    read more...

Recent images